VIRTUAALI

Virtuaalimaailma on tietokoneen luomaan virtuaalitodellisuuteen perustuva ympäristö, johon käyttäjä voi liittyä jäseneksi tai ”asukkaaksi” ja jossa hän on vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien tai simuloitujen asukkaiden kanssa. Ympäristö visualisoidaan kaksi- tai kolmiulotteisellagrafiikalla, jossa kullakin käyttäjällä on yleensä joko ihmisenkaltainen tai muu käyttäjän valitsema simuloitu hahmo. Virtuaalimaailmaan voi osallistua yhtä aikaa joko vain yksi käyttäjä tai monia käyttäjiä yhtaikaa.

Lisätty todellisuus  AR viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on teknologia, jossa tietokoneella tuotettua tietoa, kuten animaatioita, grafiikkaa, ääntä, videota tai GPS-tietoja, lisätään todellista ympäristöä ja sen esineitä kuvaavaan näkymään, jota käyttäjä tarkastelee älypuhelinten, tablettien tai AR-lasien kaltaisten laitteiden kautta. Menetelmällä voidaan yksinkertaistaa monimutkaisia hankkeita, kuten kokonaisia rakennuksia, kunnossapitoa ja korjaustöitä, lisäämällä näkymään hyödyllisiä tietoja.

Asiaa esitellään ESITTELYVIDEOSSAMME sivulla STUDIO.

Pystymme tuottamaan tietomallin sekä AR virtuaalin yhteiskäytön suunnittelussa.