DESIGN

   

  

 

Suunnittelemme julkisia ja yksityisiä tiloja, tilamuutoksia, tilojen käyttömuutoksia, tilojen sisustuksia sekä huonekaluja. Suunnitelman tavoitteena on aina luoda toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin soveltuvia tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä asuin- ja toimintaympäristöjä siten, että taloudelliset ja  ympäristöesteettiset näkökohdat otetaan huomioon.

Laadimme  myös esineiden ja kalusteiden korjaus- ja entisöintisuunnitelmia. Huolehdimme myös korjaustyön teettämisestä ( kuvassa esiintyvä valaisin on 1920 luvulta, mutta täysin korjattu ja entisöity).

Suunnitelman laatiminen edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää  tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä hyvää rakenteiden ja materiaalien tuntemusta. 

Suunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelman  ratkaisua.  Rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemus on tärkeää.

Lisäksi suunnittelemme ja valmistutamme yksilöllisiä kalusteita.

Tuotesuunnittelu sekä graafinen suunnittelu ovat osa suunnitteluosaamistamme.