ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

Annamme asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja rakentamiseen, kiinteistöihin ja rakennusalaan liittyvissä asioissa niin yrityksille, yhteisöille kuin yksityisille henkilöille heille tärkeissä asioissa.

Arkkitehdin asiantuntijalausunnolla tuotetaan puolueetonta tietoa tarkasteltavana olevasta kohteesta, rakennuksen muunneltavuudesta, välittömistä korjaustarpeista ja kustannusriskeistä sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia. Ennen kiinteistökauppaa voidaan pyytää puolueeton lausuntoa ostettavaksi aiotun kiinteistön soveltuvuudesta aiottuun käyttöön, korjaamisen tarpeellisuudesta, laajentamisen mahdollisuudesta, hankekustannuksista jne.

Pätevyytemme perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Kaikkiaan 45 vuoden monipuolinen työkokemus, FISE -pätevyys rekisterin perustamisesta lähtien sekä pitkäaikaiset, aktiiviset jäsenyydet SAFA ja SIO -ammattijärjestöissä ovat ammattitaitomme perusta.

Lausunnon perusteella saadaan realistinen näkemys olevasta kiinteistöstä. Lausunto tehdään ensisijaisesti aistin varaisesti rikkomatta rakenteita tarkastushetken olosuhteiden mukaisesti.

Lausuntoja annetaan myös kaikissa rakentamisen sopimusasioissa, rakentamisen laatuun ja rakennuksen tai rakennusosan korjaustarpeeseen liittyvissä asioissa sekä rakennusten ja esineiden entisöintiin liittyvissä kysymyksissä.

Seppo Lappalainen, arkkitehti SAFA, FISE 422 seppo.lappalainen@studioarkla.fi mob. 0400-159 486